MUDr. Tomáš Juránek
 Možnosti léčby parodontitidy

Možnosti léčby parodontitidy

 

Zcela možné je vyléčení pouze u zánětu dásní, tj. gingivitidy.
Již i počáteční stádia parodontitidy není možné zcela vyléčit, ale je možné její průběh zastavit nebo alespoň zpomalit. Jediným účinným nástrojem proti parodontitidě je okamžité zahájení pokud možno dokonalé hygieny dutiny ústní. Předpokladem úspěchu jsou pouze čisté zuby, a proto se léčba skládá ze dvou neoddělitelných forem péče. Na jedné straně z domácí každodenní péče pacienta a na stranně druhé z profesionálního odborného ošetřování dentální hygienistkou. Nácvik a kontrola domácí zubní péče je účinná také pouze pod odborným dohledem. V ordinaci dentální hygienistky je pacient individuálně vyškolen vhodnou technikou čištění dle stavu onemocnění a pravidelně zbavován zubního kamene, který se nachází na zubech nad dásní, tak i pod jejím okrajem. V případě těžších forem dochází k hloubkovému čištění parodontálních kapes (chobotů) ruční i přístrojovou technikou. Těžké defekty kostní tkáně je možné řešit a u g m e n t a c í . Jedná se o operativní doplnění umělé kostní hmoty do očištěného defektu a překrytí speciální membránou.Výsledkem je postupný vznik plnohodnotné náhrady vlastní kosti.

Centrum stomatologie. MUDr. Tomáš Juránek. T.G.M. 854/25. Karlovy Vary
Česky Czech