MUDr. Tomáš Juránek
 Stomatochirurgie

Stomatochirurgie


Stomatochirurgie je velmi široký obor zabývající se nejen jednoduchými extrakcemi zubů, ale i náročnými chirurgickými výkony
v dutině ústní. Patří mezi ně extrakce zubů moudrosti, resekce kořenových hrotů, implantace, augmentace (náhrady ztracené kosti umělou kostí). Samostatnou kapitolou jsou pak operace parodontu.

Centrum stomatologie. MUDr. Tomáš Juránek. T.G.M. 854/25. Karlovy Vary
Česky Czech