MUDr. Tomáš Juránek
 Endodoncie

Endodoncie

 

Endodontickou léčbou rozumíme ošetření kořenového kanálku a dřeňové dutiny zubu. Provádí se při nevratných onemocněních zubní dřeně a zánětech v okolí hrotu kořene zubu. Předpokladem úspěšného ošetření je řádné pročištění a dezinfekce kanálků a jejich následné hermetické uzavření, aby se zabránilo dalšímu průniku bakterií z dutiny ústní přes kořenový kanálek do okolní kosti. Zaplnění a uzavření se dnes provádí jedním z následujících způsobů:

 

  • Kanálek je zaplněn speciální výplňovou hmotou, která je aplikována spirálovitým nosičem. Následně bývá do kanálku zaveden čípek z gutaperči.
  • Do kanálku jsou postupně zaváděny gutaperčové čípky, které jsou speciálními nástroji kondenzovány do stran – laterální kondenzace.
  • Kořenový kanálek je trojrozměrně zaplněn rozehřátou gutaperčou.

Druhá a třetí metoda jsou jednoznačně lepší, jelikož je při nich zajištěno prostorové zaplnění kořenových kanálků a jsou doporučovány většinou odborníků. Tyto metody jsou však časově i materiálově velice náročné. Po zaplnění kanálku provede lékař kontrolní RTG vyšetření.

Centrum stomatologie. MUDr. Tomáš Juránek. T.G.M. 854/25. Karlovy Vary
Česky Czech